TAMK Finna on vanhentunut, siirry käyttämään uudempaa TuniLib-palvelua.

Hakuohje

Useita tapoja hakea

Haku TAMKin kokoelmista

Perushaulla löydät TAMKin kirjaston painetut kirjat ja lehdet, nuotit ja äänitteet, TAMKin opinnäytteet, e-lehdet, suurimman osan e-kirjoista sekä linkit tietokantoihin.

Kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden haku

Valitsemalla hakutulosnäytöllä välilehden Kv. tieteellisiä artikkeleita saat näkyville hakemastasi aiheesta pääasiassa englanninkielisiä artikkeleita ja julkaisuja. Lähteenä on Primo Central Index eli PCI, laaja kansainvälinen lehtiartikkelien ja julkaisujen hakemisto.

Tarkennettua hakua voit käyttää TAMKin kokoelman ja kansainvälisten aineistojen hakemiseen. Tarkennetussa haussa voit käyttää hakulauseita ja kohdistaa hakua haluamiisi seikkoihin.

Kotimaisia artikkeleita

Kotimaisia aikakauslehti- ja monografia-artikkeleita voit hakea Kotimaisia artikkeleita -välilehdellä. Välilehden tietolähteenä on kotimainen ARTO-viitetietokanta. Pääsääntöisesti välilehden artikkeleista näkyy viitetieto. Jos artikkeliin ei ole kokotekstilinkkiä, etsi TAMK kokoelmahaku -välilehdeltä tuleeko kyseinen lehti TAMKin kirjastoon.

E-kirjahaku

E-kirjahaku-välilehdellä voit kohdistaa haun pelkästään TAMKin hankkimiin e-kirjoihin, jotka löytyvät myös normaalista TAMKin kokoelmahausta muitten julkaisujen joukosta. Huom! Safarin Books Onlinen saatavuustiedot Finnassa eivät aina pidä paikkaansa, löydät Safarin kirjat varmimmin itse palvelusta. Kaikki TAMKin hankkimat e-kirjapalvelut on listattu täällä.

Paikallisia kirjastoja

Paikallisia kirjastoja -välilehdellä voit hakea samalla kertaa TAMKin, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Pirkanmaan yleisten kirjastojen aineistoista sekä Tietoarkiston tutkimusaineistoista.

Huomaathan, että Tampereen yliopistokirjastojen hankkimat elektroniset aineistot eivät välttämättä ole TAMKilaisten käytettävissä. Tietoarkistojen data-aineistojen käyttäminen puolestaan vaatii rekisteröitymisen palveluportaali Ailaan.

Jokerimerkit

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä, ym.). Saman useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla termeillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on Millä tahansa termeistä (OR), tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).

Hakutermien yhdistely

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolean-hakuoperaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, +, OR, NOT ja -.

Huomio! Boolean-hakuoperaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND eli konjunktio-operaattori on järjestelmän oletusarvoinen operaattori monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy kukin hakukentissä esiintyvistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "economics" että "Keynes":

economics Keynes

tai

economics AND Keynes

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä "Keynes":

+economics Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "economics Keynes" tai ainoastaan "Keynes":

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "keskiajan historia", ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria":

"keskiajan historia"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Lisäohjeita

Sumeat haut

Sumea haku hakee myös sellaisia tuloksia, joissa on mainittu hakusanan kaltainen sana. ~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "illat":

illat~

Tämä haku löytää esimerkiksi sanat illat, ilta, illalla, iltarusko, kesäilta, lauantai-iltana, talvi-iltahämärässä.

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

roam~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Sumean haun saa pois päältä laittamalla arvoksi ~0.

Etäisyyshaut

Etäisyyshaulla saadaan tuloksia, joissa hakusanat ovat lähekkäin mutta eivät välttämättä peräkkäin. ~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "economics" ja "keynes" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002—2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Keynes" painoarvoa on nostettu:

economics Keynes^5