TAMK Finna on vanhentunut, siirry käyttämään uudempaa TuniLib-palvelua.

Korkeakoulujen opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

TAMKin opinnäytetyöt löytyvät joko paperimuotoisena kirjastosta tai elektronisena Theseuksesta, josta löytyvät myös muiden ammattikorkeakoulujen elekroniset opinnäytteet (pääsääntöisesti vuodesta 2009 alkaen). TAMKin sekä paperimuotoisia että elektronisia opinnäytteitä pystyy hakemaan TAMK Finnan kautta.

Muiden ammattikorkeakoulujen paperimuotoisia opinnäytetöitä voi hakea kunkin AMK:n kirjastotietokannasta, linkin näihin löydät TAMK Finnan kautta. Riippuu ammattikorkeakoulusta, lähettävätkö he paperimuotoisia opinnäytteitä kaukolainaan.

Yliopistojen opinnäytetyöt

Yliopistojen paperimuotoiset pro gradu -tutkielmat, diplomityöt, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat löytyvät kansallisesta Finna.fi-palvelusta ja Melinda-yhteistietokannasta. Finna.fi:ssä voi hakua rajata helposti opinnäytetöihin tai tarkemmin esim. pro graduihin tai väitöskirjoihin. Melindassa täytyy käyttää haussa mukana esim. sanoja gradu, diplomityö, väitösk. tai diss.

Yliopistojen elektronisesti julkaistuja tutkielmia ja väitöskirjoja